Zaujímavosti

Liečebné aferézy

Pri liečebných aferézach sa odstraňujú pomocou krvinkového separátora nadbytočné alebo chorobne zmenené krvinky. Vtedy hovoríme o liečebných cytaferézach, ktoré podľa typu odstraňovaných krviniek delíme na liečebné leukaferézy, erytrocytaferézy, trombocytaferézy.

liečebnej erytrocytaferéze hovoríme ak sa pomocou krvinkového separátora odstraňujú pacientovi nadbytočné červené krvinky. Pacienti s vysokým počtom červených krviniek majú veľmi hustú krv, čo môže viesť k infarktom srdca, cievnym mozgovým príhodám, poruchám prekrvenia orgánov. Tento výkon podstatne zlepšuje kvalitu života a dĺžku prežívania pacientov. Pacientovi sa odoberie pri jednom výkone až 500 mililitrov červených krviniek. Výkon je nutné opakovať podľa hodnôt pacientových červených krviniek.

Liečebná leukaferéza je výkon ktorým sa pomocou krvinkového separátora odstraňujú nadbytočné biele krvinky. Tieto stavy vznikajú najčastejšie pri rôznych druhoch rakoviny krvi(leukémie), kde nadmerne zmnožené biele krvinky vyvolávajú komplikácie, ktoré môžu veľmi rýchle viesť aj k smrti pacienta. Už jedným výkonom sa zníži množstvo bielych krviniek až o 50 percent a zachráni sa pacientov život.

Najzriedkavejšou liečebnou aferézou je liečebná trombocytaferéza, odber krvných doštičiek, ktorou sa redukuje ich nadmerné množstvo. Títo pacienti trpia zvýšenou zrážanlivosťou krvi a sú takisto ohrození cievnymi mozgovými príhodami a infaktami srdca. Jednou aferézou dochádza až k 50 % zníženiu počtu krvných doštičiek.

Najrozšírenejšou liečebnou aferézou je výmenná plazmaferéza. Počas nej sa z krvi pacienta odstráni asi 2 až 3 litre plazmy pacienta, v ktorej sa nachádzajú rôzne škodlivé látky (protilátky, antigény, toxíny), ktoré sú zodpovedné za ochorenie pacienta. Odobratá plazma sa nahradí 5%albumínom, vyrobeným z krvi zdravých darcov a náhradnými roztokmi. V niektorých prípadoch sa ako náhrada odobratej plazmy pacienta používa čerstva zmrazená plazma. Výmenná plazmaferéza sa najviac využíva pri autoimúnnych ochoreniach. To sú stavy, keď organizmus vytvára protilátky, ktoré poškodzujú vlastné bunky a tkanivá. Najčastejšie sa jedná o hematologické a neurologické ochorenia.

Produktívne a liečebné aferézy patria vekom medzi mladé odbory medicíny. Za viac ako tridsať rokov od svojho vzniku si vydobyli pevné miesto medzi ostatnými odbormi a dnes tvoria neoddeliteľnú súčasť viacerých z nich, hlavne transfuziológie.