Zaujímavosti

Liečebné aferézy

Pri liečebných aferézach sa odstraňujú pomocou krvinkového separátora nadbytočné alebo chorobne zmenené krvinky. Vtedy hovoríme o liečebných cytaferézach, ktoré podľa typu odstraňovaných krviniek delíme na liečebné leukaferézy, erytrocytaferézy, trombocytaferézy

Produktívne aferézy

Väčšina ľudí si pri vyslovení spojenia odber krvi predstaví klasický odber do odberového vaku pomocou odberovej súpravy. Krv sa dá odoberať aj pomocou prístroja, krvinkového separátora na princípe aferézy.

Čo sú krvné skupiny?

Krvné skupiny sú určité vlastnosti ľudského tela. Pôvodne boli objavené v krvi, na červených krvinkách , V roku 1900 Karl Landsteiner poukázal na to, že ľudí možno rozdeliť do 3 skupín (dnes nazývaných A ... viac

História transfúzie krvi

Zázračnosť ľudskej krvi, jej krásnu červenú farbu, schopnosť pomôcť chorým, niekedy jej omladzujúce účinky si ľudia všimli už v dávnej minulosti. Pozorovali, že unikajúca krv z tela raneného zvieraťa alebo človeka ... viac