Zmluvy - Verejné obstarávanie

Zmluvy - Verejné obstarávanie

Názov zmluvy
Kúpna zmluva – Antivírvá ochrana
Rámcová dohoda – nákup tonerov
Aktualizácia programov
Rámcová dohoda – Zabezpečenie prania bielizne
Rámcová dohoda – Zabezpečenie prania bielizne
Rámcová dohoda – Zabezpečenie prania bielizne
Kúpna zmluva – nákup HW
ZMLUVA o poskytovaní grafických a tlačiarenských služieb
Kúpna zmluva – tričká s potlaou, guľôčkové perá
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Košice
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Prešov
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Trenčín
Pranie bielizne pre potreby pracoviska N. Zámky
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Trnava
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Nitra
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Bratislava
Pranie bielizne pre potreby pracoviska Banská Bystrica
Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a nájme lekárskych prístrojov
Zmluva na dodanie termotransferových tlačiarní
Zmluva na dodanie tovaru
D o d a t o k č. 1 k Zmluve na poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb zo dňa 10. 12. 2013
Dodatok č. 1 Rámcovej zmluve na dodanie tovaru
Zmluva na poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb
Zmluva o poskytovaní služby - pranie pre NTS Martin
Zmluva o poskytovaní služby – pranie pre NTS Poprad
Zmluva o poskytovaní služby – pranie pre NTS Žilina
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Ramcova zmluva na dodanie tovaru
Zmluva o nájme bez možnosti odkúpenia
Zmluva – Etikety a termotransferové pásky
Zmluva – pranie pre NTS Košice
Zmluva – pranie pre NTS Prešov
Zmluva – pranie pre NTS B. Bystrica
Zmluva – pranie pre NTS Bratislava
Zmluva – pranie pre NTS Trenčín
Zmluva – pranie pre NTS Nitra
Zmluva – pranie pre NTS Trnava
Zmluva – pranie pre NTS N. Zámky
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 13000003
       01   02