Zmluvy z verejného obstarávania za NTS SR

Profil verejného obstarávateľa

Predmet zákazky
Postup verejného obstarávania
Zverejnené
Rámcová zmluva o dodávkach tovaru a nájme lekárskych prístrojov
(NZ-VS)
11.02.2016
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
(PZ)
16.10.2015
Zoznam súhrnných správ
(Z-99)
09.04.2014
Dodávka minerálnej vody pre potreby riaditeľstva NTS SR
(Z-99)
30.01.2014
Archívne krabice pre potreby pracovísk NTS SR
(Z-99)
30.01.2014
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania
(PZ-VS)
13.01.2014
Nerezové vybavenie do komorových chladničiek a komorových mrazničiek pre potreby pracoviska NTS SC Bratislava.
(Z-99)
16.12.2013
Profylaktická prehliadka vzduchotechnického a chladiarenského zariadenia pre potreby pracovísk NTS SC Banská Bystrica a SC Košice.
(Z-99)
16.12.2013
Softvér MS GGK pre Windows 8 64-bit SK pre potreby pracovísk NTS SR
(Z-99)
16.12.2013
Zabezpečenie služieb – pranie bielizne pre potreby Odberových centier Národnej transfúznej služby SR v Žiline, Poprade a Martine.
(Z-99)
28.10.2013
Zabezpečenie služieb - odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu pre potreby Odberových a Spracovateľských centier Národnej transfúznej služby SR
(PZ-VS)
03.07.2013
Grafické a tlačiarenské služby pre potreby NTS SR
(PZ-VS)
03.07.2013
Obnova hlasovej infraštruktúry pre potreby Spracovateľských a Odberových centier NTS SR
(PZ-VS)
04.07.2013
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi
(NZ-VS)
16.05.2013
Špeciálny zdravotnícky materiál spotrebný pre Národnú transfúznu službu SR
(PZ-VS)
21.02.2013
Zabezpečenie služieb – pranie bielizne pre potreby Odberových a spracovateľských centier Národnej transfúznej služby SR.
(PZ-VS)
11.02.2013
       01