Pracovné miesta

 

I.   Národná transfúzna služba SR  hľadá sestry (praktické sestry) pre pracoviská  Bratislave - Ružinov, Bratislava - Kramáre, Martin, Žilina

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – zdravotná sestra, praktická sestra)
  • vysokoškolské I. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo
  • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo

Ide o túto prácu:

odbery vzoriek krvi na predodberové vyšetrenia darcov krvi, odbery krvi na výrobu transfúznych liekov, odbery zložiek krvi na krvinkových separáoroch, odbery krvi mobilnou odberovou jednotkou v teréne. 

Pracovný čas:  pondelok, streda, štvrtok, piatok od 7,00 do 15,30 hod., utorok od 7,00 – 17,00 hod.

                        Sobota a nedeľa – voľno

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky pre sestru v roku 2020 v sume 935 - 1114 € podľa získanej špecializácie

Platové podmienky pre praktickú sestru v roku 2020 v sume od 798 do 878 €


Zamestnanecké výhody, benefity

jednozmenná prevádzka, možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

 V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na nižšie uvedené e-mailové adresy

Vedúci lekár OC Bratislava Ružinov :            MUDr. K. Sviteková      tel.: 02/59103051       e-mail: svitekova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Ružinov :        D. Vargová                        tel.:  02/59103052       e-mail: denisa.vargova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Bratislava Kramáre:      MUDr. Z. Kovaľová,       Tel.: 02/5910 3081       e-mail: zuzana.kovalova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Kramáre:       Mgr. M. Toth Vaňová       Tel.:  02/5910 3082     e-mail: maria.tothvanova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Martin:                         MUDr. M. Pietrzyková,     Tel.: 043/4133 027       e-mail: pietrzykova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Martin:                            Mgr. M. Vongrejová        Tel.:  043/4132 122       e-mail:  vongrejova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Žilina:                          MUDr. M. Laurincová,       Tel.: 041/7074 715       e-mail: laurincova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Žilina:                            PhDr. M. Ďuračková        Tel.:  041/7074718      e-mail: miriam.durackova@ntssr.skII.    Národná Transfúzna Služba SR – hľadá lekára/ku pre pracovisko   v Trenčíne,  Žiline,  v Nových Zámkoch, Trnave a Nitre  so záujmom o odbor hematológia a transfúziológia s perspektívou atestácie v odbore,  pre prácu v transfúznej službe.

Práca sa vykonáva

  • na pracovisku v Trenčíne, ktorého sídlo je na ul. Legionárska 28, 911 71 Trenčín
  • na pracovisku v Žiline, ktorého sídlo je na ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 010 01 Žilina
  • na pracovisku v Nových Zámkoch, ktorého sídlo je na ul. Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky
  • na pracovisku v Trnave, ktorého sídlo je na ul. A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
  • na pracovisku v Nitre, ktorého sídlo je na Špitálskej ul. č. 6, 950 01 Nitra

Ide o túto činnosť:

              -          vyšetrovanie darcov krvi a aferézy

              -          vyšetrovanie pacientov na autotransfúziu

              -          terénne odbery,

              -          základná imunohematológia,

              -          dozor pri aferézach darcov , prípadne pri liečebných aferézach u pacientov

Lekárom umožníme ďalšie vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, prednáškovú činnosť, spoluprácu so SČK.

Privítame aktívneho lekára so záujmom o prácu v NTS. Poskytujeme mladý kolektív, prácu v peknom prostredí, gastrolístky (4,00 €– účasť zamestnanca je 0,60 Eur), plat podľa platových podmienok NTS SR (§ 80a zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.), týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Lekári u nás pracujú v jednozmennej prevádzke, sobota, nedeľa, sviatok - voľno  (možnosť vykonávať služby inde).

Ubytovanie neposkytujeme.

HĽADÁME LEKÁRA PRE STABILNÝ PRACOVNÝ TÍM !

Kontakt pre pracovisko v Trenčíne:

Tel:  0910 807 601                    e-mail: babuskova@ntssr.sk                              www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Žiline:

Tel: 041/5110 404                     e-mail: laurincova@ntssr.sk                              www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nových Zámkoch:

Tel: 035/6401 059                    e-mail: mesarosova@ntssr.sk                          www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Trnave:

 Tel: 033/5938 710                e-mail:  jan.siska@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nitre:

Tel: 037/6545 347                 e-mail: brodaniova@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Personálne odd. NTS SR:

JUDr. K. Hajrová 02/5910 3004                 e-mail: hajrova@ntssr.sk               www.ntssr.sk