Pracovné miesta

I.    Národná transfúzna služba SR ďalej hľadá   zdravotníckych laborantov pre Spracovateľské centrum Bratislava, Ďumbierska 3/L

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

zdravotnícky laborant alebo laboratórne vyšetrovacie metódy

Ide o túto prácu:

Laboratórne imunohematologické, hematologické a virologické vyšetrenia darcov krvi s využívaním plnoautomatických analyzátorov. Skladovanie, expedícia a kontrola kvality transfúznych liekov. Vykonávanie nočných služieb cca 4x mesačne, vedenie záznamovej dokumentácie.

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2022 je to  od 1009 do 1201  € podľa získanej špecializácie.

V prípade práce nadčas, pohotovostnej služby, práce v sobotu, nedeľu a vo sviatok  sú vyplácané príplatky podľa Zákonníka práce, resp. kolektívnej zmluv NTS SR


Zamestnanecké výhody, benefity

možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístky (4,00 €– účasť zamestnanca je 0,70 Eur). Ubytovanie neposkytujeme.

V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na uvedené nižšie e-mailové adresy 

Vedúca lekárka SC Bratislava:               MUDr. A. Vopátová, PhD.                  Tel.: 02/32252784     

                                                                                                                                 e-mail: vopatova@ntssr.sk 

Vedúca laborantka SC BA:                     Mgr. Darina Kochrdová                    Tel.:  02/59103075

                                                                                                                                 e-mail: kochrdova@ntssr.sk

 

II.   Národná transfúzna služba SR  hľadá sestry pre pracoviská  Bratislava - Ružinov, Bratislava - Kramáre, Martin,  Trnava, Žilina

Kvalifikačné predpoklady:

  • stredoškolské vzdelanie (Stredná zdravotnícka škola – sestra)
  • vysokoškolské I. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo
  • vysokoškolské II. stupňa, zameranie ošetrovateľstvo

Ide o túto prácu:

odbery vzoriek krvi na predodberové vyšetrenia darcov krvi, odbery krvi na výrobu transfúznych liekov, odbery zložiek krvi na krvinkových separáoroch, odbery krvi mobilnou odberovou jednotkou v teréne. 

Pracovný čas:  pondelok, streda, štvrtok, piatok od 7,00 do 15,30 hod., utorok od 7,00 – 17,00 hod.

                        Sobota a nedeľa – voľno

Odmeňovanie:

podľa zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky pre sestru v roku 2022 v sume 1009 - 1201 € podľa získanej špecializácie


Zamestnanecké výhody, benefity

jednozmenná prevádzka, možnosť ďalšieho odborného rastu s podporou zamestnávateľa, poskytnutie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, týždeň dovolenky naviac, finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístky. Ubytovanie neposkytujeme.

 V prípade, že Vás táto ponuka zaujala (spĺňate kvalifikačné predpoklady), zašlite nám Váš štruktúrovaný životopis na nižšie uvedené e-mailové adresy

Vedúci lekár OC Bratislava Ružinov :                 MUDr. K. Kusendová, PhD.   tel.: 02/5910 3051

                                                                                                                                  e-mail: katarina.kusendova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Ružinov :            D. Vargová                              tel.:  02/5910 3052

                                                                                                                                  e-mail: denisa.vargova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Bratislava Kramáre:          MUDr. Z. Kovaľová,               Tel.: 02/5910 3091 

                                                                                                                                 e-mail: zuzana.kovalova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Bratislava Kramáre:           Mgr. M. Toth Vaňová             Tel.: 02/5910 3092  

                                                                                                                                  e-mail: maria.tothvanova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Martin:                               MUDr. M. Pietrzyková,            Tel.: 043/4133 027  

                                                                                                                                  e-mail: pietrzykova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Martin:                                Mgr. M. Vongrejová                Tel.:  043/4132 122   

                                                                                                                                  e-mail:  vongrejova@ntssr.sk


Vedúci lekár OC Trnava                                     MUDr. Ján Šiška                       Tel.: 033/5938 710     

                                                                                                                                   e-mail:    jan.siska@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Trnava                                 Mgr. Jarmila Bugárová            Tel.: 033/5938 774     

                                                                                                                                   e-mail:  bugarova@ntssr.sk

Vedúca lekárka OC Žilina:                                 MUDr. M. Laurincová,             Tel.: 041/7074 715     

                                                                                                                                  e-mail: laurincova@ntssr.sk

Vedúca sestra OC Žilina:                                  PhDr. M. Ďuračková                Tel.:  041/7074 718    

                                                                                                                                 e-mail: miriam.durackova@ntssr.sk

 

III.    Národná Transfúzna Služba SR – hľadá lekára/ku pre pracovisko   v Banskej Bystrici, v Trenčíne, v Žiline,  v Nových Zámkoch, v Martine, Trnave a Nitre  so záujmom o odbor hematológia a transfúziológia s perspektívou atestácie v odbore,  pre prácu v transfúznej službe.

Práca sa vykonáva

  • na pracovisku v Banskej Bystrici, ktorého sídlo je Jaseňová 7, 974 09 Banská Bystrica a                                              Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
  • na pracovisku v Trenčíne, ktorého sídlo je na ul. Legionárska 28, 911 71 Trenčín
  • na pracovisku v Žiline, ktorého sídlo je na ul. Vojtecha Spanyola č. 43, 010 01 Žilina
  • na pracovisku v Nových Zámkoch, ktorého sídlo je na ul. Slovenská 11/A, 940 35 Nové Zámky
  • na pracovisku v Martne, ktorého sídlo je Priehradka 18/A, 036 04 Martin
  • na pracovisku v Trnave, ktorého sídlo je na ul. A. Žarnova 11, 917 02 Trnava
  • na pracovisku v Nitre, ktorého sídlo je na Špitálskej ul. č. 6, 950 01 Nitra

Ide o túto činnosť:

              -          vyšetrovanie darcov krvi a aferézy

              -          vyšetrovanie pacientov na autotransfúziu

              -          terénne odbery,

              -          základná imunohematológia,

              -          dozor pri aferézach darcov , prípadne pri liečebných aferézach u pacientov

Lekárom umožníme ďalšie vzdelávanie, účasť na odborných seminároch, prednáškovú činnosť, spoluprácu so SČK.

Privítame aktívneho lekára so záujmom o prácu v NTS. Poskytujeme mladý kolektív, prácu v peknom prostredí, finančný príspevok na stravovanie alebo gastrolístky (4,00 €– účasť zamestnanca je 0,70 Eur), plat podľa platových podmienok NTS SR (§ 80a zákona NR SR č. 578/2004 Z.z.), týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce.

Lekári u nás pracujú v jednozmennej prevádzke, sobota, nedeľa, sviatok - voľno  (možnosť vykonávať služby inde).

Ubytovanie neposkytujeme.

HĽADÁME LEKÁRA PRE STABILNÝ PRACOVNÝ TÍM !

Kontakt na pracovisko v Banskej Bystrici:

Tel: 048/671 37 32                    e-mail: peprny@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk
Tel: 048/472 17 05                    e-mail: kotrcova@ntssr.sk                                www.ntssr.sk
 

Kontakt pre pracovisko v Trenčíne:

Tel:  0910 807 601                    e-mail: babuskova@ntssr.sk                              www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Žiline:

Tel: 041/5110 404                     e-mail: laurincova@ntssr.sk                              www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nových Zámkoch:

Tel: 035/6401 059                    e-mail: mesarosova@ntssr.sk                          www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Martine:

Tel: 043/4132 122                  e-mail: pietrzykova@ntssr.sk                          www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Trnave:

 Tel: 033/5938 710                e-mail:  jan.siska@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk

 

Kontakt pre pracovisko v Nitre:

Tel: 037/6545 347                 e-mail: brodaniova@ntssr.sk                                  www.ntssr.sk