Najčastejšie otázky

Mohla by byť moja krv podaná aj pacientom s inou krvnou skupinou akú mám ja?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Pokiaľ sa krv nerozdelí na červené krvinky a plazmu, nemôže byť podaná pacientovi s inou krvnou skupinou.

S akou frekvenciou sa vyskytujú jednotlivé krvné skupiny?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Približná distribúcia krvných skupín na Slovensku je nasledovná: (výskyt sa môže líšiť v závislosti od špecifických rasových a etnických skupín): 0 Rh+ (27,2%), 0 Rh- (4,8%), A Rh+ (35,7%), A Rh- (6,3%), B Rh+ (15,3%), B Rh- (2,7%), AB Rh+ (6,8%), AB Rh- (1,2%).

Musia byť otázky ohľadom môjho zdravotného stavu zodpovedané vždy pri každom mojom odbere?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Pre ochranu zdravia možného príjemcu pri transfúzii je nutné, aby dotazníky pre darcov boli vyplnené pravdivo a vždy nanovo pri každom darovaní krvi. Zákony požadujú, aby boli transfúziologické zariadenia v tomto postupe jednotné.

Je odobratá krv uskladnená v sklade a pripravená stále na použitie?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Nie. Normálna jednotka celej krvi sa po odbere spracuje, t.j. oddelí sa na jednotlivé zložky pomocou centrifúgy. Sú to: červené krvinky, biele krvinky s doštičkami a plazma. Červené krvinky môžu byť skladované pri 2-6 °C maximálne 42 dní. Prenášajú kyslík a sú používané v liečbe anémií. Plazma sa zmrazí ihneď po separácii na -35° C a používa sa na zvládnutie krvácania (na doplnenie chýbajúcich faktorov zrážania). Môže sa skladovať zamrazená dva roky. Doštičky sú dôležité pre kontrolu nad krvácaním a sú obyčajne používané u pacientov s leukémiami a s inými formami nádorových ochorení. Doštičky sa uchovávajú pri teplote 22 °C a sú použiteľné maximálne 5 dní. Doštičky môžu byť odobraté aj prístrojovo, aferézou, na špeciálnom prístroji v transfúziologických zariadeniach.

Ako dlho trvá, kým bude moja krv použitá?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Väčšina krvných odberov je ihneď spracovaná a rozdelená na jednotlivé zložky krvi, ktoré sú určené na použitie v priebehu 24 hodín po odbere.

Ako často môžem ísť darovať krv?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Krv môžu darovať muži štyrikrát do roka (každé tri mesiace), ženy trikrát do roka (každé štyri mesiace). Je to čas, ktorý dovolí, aby si vaše telo úplne doplnilo počet červených krviniek a zásob železa po predchádzajúcom odbere. Krvné doštičky (ak sa odoberajú trombocytaferézou pomocou separátora) sa môžu darovať častejšie - raz za dva mesiace. Je to tým, že telo si nahradí stratu doštičiek a plazmy oveľa rýchlejšie ako stratu červených krviniek. Doštičky sa vrátia na normálnu hladinu už po 72 hodinách po darovaní.

Ako dlho bude môjmu telu trvať pokým nahradí krv, ktorú som daroval?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Vôbec nie dlho. Objem tekutín sa vyrovná behom pár hodín po darovaní. Počet stratených krviniek si vaše telo nahradí počas niekoľkých nasledujúcich dní až týždňa.

Ako dlho asi trvá bežný odber krvi?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Samotný odber trvá asi 5-15 minút. Celý proces darovania krvi, od registrácie až po poodberové občerstvenie a odchod domov, trvá asi jednu hodinu.

Koľko krvi sa odoberá?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Celkovo je to približne 450 ml krvi.

Má moje telo dostatok krvi na darovanie?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Áno. Pokiaľ vážite viacej ako 50 kg, vaše telo obsahuje 4,5 až 6 litrov krvi (objem závisí od vašej váhy a výšky).

       01   02   03   04