Najčastejšie otázky

Prečo je nutné aktivovať mobilnú aplikáciu Elektronická karta darcu na pracovisku NTS SR?

Otázka bola zodpovedaná dňa 13.02.2019

Aplikácia zobrazuje citlivé údaje darcu, ako sú napríklad hodnoty vyšetrenia krvi. NTS SR je povinná spracúvať osobné údaje darcu spôsobom, ktorý zabráni nepovolenému prístupu k osobným údajom a informáciám o jeho zdravotnom stave. Z hľadiska ochrany osobných údajov NTS SR zvolila dvojzložkovú autorizáciu, a to tým, že darca osobne požiada pracovníčku NTS SR, ktorá ho následne overí a sms kódom zaslaným na jeho mobilný telefón. Z hľadiska ochrany osobných údajov je spôsob, ktorý sme zvolili najbezpečnejší.

Ako často môžem darovať?

Otázka bola zodpovedaná dňa 22.02.2012

Frekvencia darovania je pre mužov 3 mesiace a pre ženy 4 mesiace od posledného odberu.

Čo môžem robiť, pokiaľ nie som vhodným darcom?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

V prípade nevhodného darcu môže ísť o stav dočasný (z rôznych príčin) a po uplynutí doby potrebnej na vyradenie môžete byť znova zaradený medzi darcov. Odberové strediská stále potrebujú schopných dobrovoľníkov podporujúcich odbery krvi, alebo organizujúcich odbery v teréne, mimo odberového strediska.

Ako sa budem cítiť po odbere?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Väčšina ľudí sa po odbere cíti dobre. Ak by ste predsa len pocítili akýkoľvek príznak diskomfortu, ihneď upovedomte člena personálu. Vyvarujte sa zdvíhania ťažkých predmetov, a akýmkoľvek namáhavým cvičeniam budúcich 24 hodín po odbere. A potom sa môžete znova vrátiť k vašim bežným aktivitám, tak skoro a na tak dlho, ako sa budete cítiť dobre.

Ako môžem zistiť hladinu môjho železa?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Darcovia môžu byť vylúčení z darcovstva pre nízku hladinu hemoglobínu (červeného krvného farbiva obsahujúceho železo). Toto opatrenie sa robí pre ochranu darcu a zaisťuje, že aj po darovaní krvi bude mať darca hladinu hemoglobínu v norme, t.j. bezpečnú pre dospelého jedinca. Darca môže zvýšiť svoju hladinu železa konzumáciou červeného mäsa, tmavozelenej zeleniny, rias, orechov, semien, obilnín alebo užívaním výživových doplnkov obsahujúcich železo. Vyšetriť vám ho môže váš lekár.

Môžem darovať krv ak mám anémiu?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Pokiaľ trpíte anémiou, krv darovať nesmiete. Predtým ako darujete krv urobia vám test na hemoglobín. Zisťuje sa, či je jeho hladina akceptovateľná pre uskutočnenie odberu.

Čo ak užijem aspirín, alebo iný liek predpísaný mojím lekárom?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Aspirín a ibuprofen nevadia pri darovaní celej krvi. Aferéza krvných doštičiek zakazuje užitie aspirínu a aspirínových prípravkov 5 dní pred darovaním. Veľa iných liekov je akceptovateľných. Odporúča sa vopred zavolať do odberového centra a informovať sa u lekára na lieky, ktoré užívate.

Môžem darovať krv ak mám vysoký krvný tlak?

Otázka bola zodpovedaná dňa 10.02.2016

Áno, aj v prípade, že beriete lieky. Pokiaľ ste sledovaný lekárom a Váš tlak je pod kontrolou a stabilizovaný, darovať krv môžete, avšak len v prípade, ak ste v ten deň ešte neužili liek! Sekundárne komplikácie hypertenzie (napr. poškodenie obličiek) sú dôvodom na vyradenie.

Ak mám nádchu alebo chrípku, môžem darovať krv?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Darovať krv môžu darcovia bez akýchkoľvek symptómov, so všeobecne dobrým zdravotným stavom, takí, ktorí sa cítia dobre. Ak má darca nádchu alebo chrípku, darovanie krvi je možné až dva týždne od úplného vyliečenia a dva týždne po ukončení antibiotickej liečby.

Ak som bol očkovaný proti chrípke, môžem darovať krv?

Otázka bola zodpovedaná dňa 11.11.2009

Áno, môžete. To isté platí po preventívnom očkovaní, napr. proti tetanu, hepatitíde typu B a besnote.

       01   02   03   04