Galérie

Svetový deň darcov krvi v Nových Zámkoch

06.07.2010

Dvere Sobášnej siene MÚ v Nových Zámkoch sa 14.6.2010 otvorili pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi pre pracovníkov Národnej transfúznej služby v Nových Zámkoch a dobrovoľných darcov krvi.
Téma tohtoročného SDDK „ Nová krv pre svet“ oslovovala širokú verejnosť. Našou snahou bolo upriamiť pozornosť na neustále stúpajúcu potrebu krvi.
Mesto Nové Zámky zastúpené primátorom Ing. Gejzom Pischingerom a Národná transfúzna služba SR zastúpená RNDr. Danielou Mészárosovou v spolupráci so SČK zorganizovali spoločné podujatie pri tejto príležitosti.
Nakoľko Svetový deň darcov krvi, je vyjadrením vďaky všetkým dobrovoľným darcom, zástupcovia Slovenského červeného kríža pani predsedníčka Lutišanová a pani riaditeľka Ficzová za asistencie pána primátora a jeho hostí ocenili Zlatou Janského plaketou desiatich z nich:

1. GONDŽALOVÁ Marta
2. GRIEČ Dušan
3. HAULÍK Ladislav
4. HORVÁTH Peter
5. IMROVÁ Inez
6. JAŠŠO Richard
7. KISS Rudolf
8. NÉMETH Jozef
9. PÁSZTOR Peter
10. SEKEREŠ Ladislav
                        
Na všetkých našich darcov sme nesmierne hrdí. Často krát sa stáva, že ich potrebujeme v čase, kedy majú iný program. Aj napriek tomu, si nájdu čas a prídu darovať kúsok seba – svoju krv.

Vyjadrujeme vďaku všetkým , ktorí prispeli k zabezpečeniu sviatočnej a nezabudnuteľnej atmosféry. Ďakujeme našim najmenším z Materských škôl, Základným školám, ZUŠ, CVČ, Matičiariku za prekrásny program. Osobitná vďaka patrí interprétom pánovi Petrovi Fahnovi a Mrchaniam, ktorí svojim hudobným prejavom oslovili mnohých okoloidúcich.

Ďakujeme spoločnostiam:    

    SLOVKVET, Orémus, Bánov
    Puli Medical
    Camion servis Nové Zámky
    Pastorkalt a.s. Nové Zámky
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva
    Pekáreň KONDOR, s.r.o
    TP – COPY CENTER
    FORNETTI
    Nitrazdroj a.s
    Zdravotné poisťovne: Dôvera, Všeobecná zdravotná, Union
    Bytový Podnik Nové Zámky
    Gastro Haal Nové Zámky
    TECHNIA spol. s r.o

Sami môžete posúdiť, aké je darcovstvo krvi dôležité. Akým obrovským prínosom by bolo, keby sa stalo prirodzenou súčasťou nášho života.
Preto naše slová smerujú k Vám. Pripojte sa k našej veľkej rodine, darujte krv, vrátite zdravie a možno i život. Vlejete nádej a rozdáte šťastie. Staňte sa darcom krvi. Urobte niečo pre to, aby ste si mohli byť istí, že v momente, keď budete krv potrebovať, jej bude dostatok a bude Vám k dispozícii.

Kolektív NTS SR v Nových Zámkoch

Galéria