Galérie

Svetový deň darcov krvi v Banskej Bystrici

28.06.2010

Pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi, t.j. 14. júna 2010, Národná transfúzna služba v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a  Kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike pripravila deň otvorených dverí, v priestoroch pracoviska NTS SR Banská Bystrica od 7,00 hod. do 15,00 hod., ktorého cieľom bolo oboznámiť verejnosť s pracoviskom NTS SR Banská Bystrica  a upozorniť,  upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť darovania krvi. Zároveň sme sa chceli poďakovať pravidelným, bezpríspevkovým darcom krvi za ich záslužnú službu.

V Banskej Bystrici pracovisko Národnej transfúznej služby SR v spolupráci s ÚS SČK, Mestom Banská Bystrica a  Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja organizovali na tento deň akciu pre darcov krvi spojenú s možnosťou darovať krv, a to priamo v priestoroch Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja na Námestí SNP v Banskej Bystrici od 13,00 hod. do 16,00 hod. Akcia bola veľmi vydarená, prišlo darovať 66 darcov krvi.

Špeciálny program na námestí SNP v Banskej Bystrici, venovaný „Svetovému dňu darcov krvi,“ zahájil vedúci lekár NTS MUDr. Mirko Peprný spolu s riaditeľkou územného spolku SČK v Banskej Bystrici za aktívnej podpory predsedu samosprávneho kraja a  primátora mesta Banská Bystrica.

Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme!

Galéria