Galérie

26.04.2010 „tiekla krv“ aj na policajnom riaditeľstve v Bratislave

26.4.2010 „tiekla krv„ aj na policajnom riaditeľstve v Bratislave, kde darovalo na mobilnom odbere 48 zamestnancov. Toto miesto je naším pravidelným odberovým miestom v teréne, ktoré navštevujeme niekoľkokrát v roku a vždy úspešne.

Vďaka Vám, milí darcovia (darkyne) !

Galéria