Galérie

Primátorská kvapka krvi v Partizánskom

Tohtoročná Primátorská kvapka krvi v Partizánskom sa opäť niesla v duchu príjemnej atmosféry, za čo patrí vďaka organizátorom aj všetkým dobrovoľným darcom krvi.

Okrem pravidelných darcov krvi, ktorých bolo 35, sa Primátorskej kvapky krvi zúčastnilo aj sedem prvodarcov.

Tešíme sa na Vás opäť o rok.

Kolektív NTS SR Trenčín

Galéria