Galérie

Darovanie krvi na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici

Kolektív NTS Žilina ďakuje študentom SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici za ochotu darovať krv. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Balušíkovi za spoluprácu pri organizovaní MOV a samozrejme riaditeľke školy Mgr. Ozábalovej za ústretovosť v poskytnutí priestorov školy.

Jarná kvapka krvi na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dňa 6.3.2015 sa na úrade TSK uskutočnil mobilný odber krvi, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci úradu, na čele s predsedom p. Baškom.
Zároveň prebiehali odbery aj v nemocniciach Trenčianskeho kraja, ktoré pod TSK patria.

100 násobný darca krvi z obce Ľubica

3.3.2015 sa uskutočnil mobilný odber krvi v obci Ľubica pri Kežmarku. V tejto obci je početná skupina pravidelných darcov krvi, no stále pribúdajú aj prvodarcovia. Prvý tohtoročný odber v miestnom kultúrnom dome bol slávnostnejší ako obyčajne.

Mobilný odber v Západoslovenskej energetike

Dňa 27.02.2015 sa uskutočnil mobilný odber v Západoslovenskej energetike na Čulenovej ulici v Bratislave.

Fašiangový odber krvi na základnej škole vo Vikartovciach

V posledný fašiangový deň - 17.02.2015 sa uskutočnil mobilný odber krvi v jedálni základnej školy vo Vikartovciach. Darovať svoju krv prišli učitelia školy, ako aj mnohí ďalší obyvatelia obce.

Valentínska MAXikvapka v Poprade 2015

V piatok 13.02.2015 sa vstupná hala Cinemaxu v Poprade premenila na menšie transfuziologické pracovisko. Cez 100 darcov tam prišlo darovať svoju krv do OC na tzv. MAXivalentínsku kvapku krvi.

Mobilný odber na SOŠ v Dubnici nad Váhom

Dňa 3.2.2015 sa uskutočnil na SOŠ v Dubnici nad Váhom mobilný odber, ktorým sa študenti rozhodli pomôcť chorému spolužiakovi Marcelovi. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a organizátorovi Patrikovi.

Zimná divadelná kvapka v Nitre

20. januára 2015 desiatky ľudí spoločne darovali krv v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Mobilný odber s viacročnou tradíciou v Pastoračnom centre v Partizánskom

Dňa 12.1.2015 sa uskutočnil mobilný odber s viacročnou tradíciou v Pastoračnom centre v Partizánskom. Ďakujeme všetkým darcom aj organizátorom.

Mikuláš v Banskej Bystrici

V piatok 5. decembra 2014 vládla v odberovom centre v Banskej Bystrici veselá nálada. Navštívilo nás hneď niekoľko Mikulášov, ktorí vyvolali úsmev na tvárach všetkých prítomných. Prispeli tým k dobrej nálade aj napriek tomu, že čakacia doba na samotný odber bola trochu dlhšia. ...

       05   06   07   08   09