Galérie

Popolcová streda

12.04.2010

17.2. od rána v kalendári svietila Popolcová – ľudovo nazývaná aj škaredá streda, táto sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska zmenila na prekrásnu. MSKS, Mládežnícky parlament mesta Bánovce nad Bebravou a Národná transfúzna služba NTSSR Trenčín v spolupráci s Mládežou SČK  na dnešný deň zorganizovali „Valentínku kvapku krvi“, ktorá sa tu teší veľkej podpore. Akcia bola ozaj masová. Asi o kolo 11:00 sme už nemohli brať ďalších ľudí, pretože by sa to nedalo z časového hľadiska zvládnuť. 
A ešte niekoľko štatistík z dnešného odberu:

·         Celkovo sa odberu zúčastnilo 146 darcov

·         103 darcov skutočne svoju krv darovalo.

·         51 darcov čo je 49,51 % darovalo prvý krát v živote.

S pozdravom Martin Bernát

Galéria