Galérie

Primátorska kvapka krvi v Partizánskom

Tento mesiac v Partizánskom prebiehajú oslavy založenia mesta a s tým spojené množstvo krásnych podujatí.
Jedným z nich bola 18.09.2018 aj Primátorská kvapka krvi, kde sa aj darcovia svojim humánnym činom zapojili do osláv a 
svojou kvapkou krvi prispeli ku krásnemu 80. výročiu mesta Baťovany, dnešné Partizánske.   
Ďakujeme všetkým, čo sa na tomto osožnom podujatí podielali a tešíme sa na Vás pri ďalšom mobilnom odbere.
Kolektív NTS SR pracovisko Trenčín 

Tento mesiac v Partizánskom prebiehajú oslavy založenia mesta a s tým spojené množstvo krásnych podujatí.Jedným z nich bola 18.09.2018 aj Primátorská kvapka krvi, kde sa aj darcovia svojim humánnym činom zapojili do osláv a svojou kvapkou krvi prispeli ku krásnemu 80. výročiu mesta Baťovany, dnešné Partizánske.

Ďakujeme všetkým, čo sa na tomto osožnom podujatí podielali a tešíme sa na Vás pri ďalšom mobilnom odbere.

Kolektív NTS SR pracovisko Trenčín

Galéria