Galérie

Letná kvapka krvi Trenčianskeho samosprávneho kraja

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spoločne s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Trenčín a tromi nemocnicami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rozhodol zorganizovať Letnú kvapku krvi TSK. S myšlienkou pravidelného organizovania odberu krvi na Úrade TSK prišiel trenčiansky župan Ing. Baška, ktorý je aj sám darcom krvi. Počas štyroch rokov a siedmych uskutočnených odberov sa vďaka zamestnancom TSK a dobrosrdečným obyvateľom kraja podarilo darovať už viac ako 160 litrov krvi. Pripájame fotodokumentáciu z posledného odberu krvi zo dňa 11.06.2018.

Kolektív NTS SR pracovisko Trenčín.

Galéria