Galérie

Klub darcov krvi PC-Šípok

18.03.2010

Už po tretíkrát sa stretli darcovia krvi v pastoračnom centre na Šípku v Partizánskom. Tento raz to bolo dňa 18.1.2010. Pomocnú ruku nám ako vždy podali naši saleziáni a poskytli priestory na zdarný odber krvi. Klubovňa sa po príchode mobilnej jednotky z Trenčína razom zmenila na odberové miesto pre darcov. Dobrú náladu nám spravila aj pekná nádielka snehu hoci bolo treba narýchlo spraviť prístupovú cestu, tak pre sanitku ako aj pre darcov. Pekné priestory a ešte vianočná nálada sa niesla medzi mladými aj staršími a tak prvodarcovia sa celkom vžili do prostredia a odpadla počiatočná obava z darovania krvi. Aj tento raz nás znova pribudlo hoci svoje spravila aj začínajúca sa chrípka v regióne. Zišlo sa nás nakoniec 45 darcov a z toho bolo 20 prvodarcov. Nakoniec sme odovzdali 14 litrov krvi takže sme boli moc radi, že sme týmto spôsobom určite mnohým ľuďom, svojim blížnym pomohli. Prevažná väčšina po prví krát darovali darcovia z gymnázia v Partizánskom. Čas rýchlo ubieha a pomaly sa lúčime a navzájom sa uisťujeme, že takto o rok znova sa stretneme. Nakoniec ešte raz všetkým srdečne ďakujem za odhodlanie zúčastniť sa tohto odberu a teším sa na ďalšie stretnutia na odberoch už na transfúznom oddelení v Partizánskom aby sme to takto potiahli do konca roka.

Do Nového roku želám hodne zdravia  a veľa dobrých odberov.

S pozdravom  Jozef  Antl.

Galéria