Galérie

5. ročník Primátorskej kvapky krvi v Partizánskom

Ani upršané počasie neodradilo viac ako 50 darcov krvi od účasti na 5. ročníku Primátorskej kvapky krvi v Partizánskom. Tento deň bol opäť o pomoci a dobrom skutku, za čo všetkým patrí naša úprimná vďaka.

Kolektív NTS SR pracovisko Trenčín

Galéria