Galérie

Svetový deň darcov krvi 2017 v Košiciach

Dňa 14. júna 2017 , vo Svetový deň darcov krvi, sa v Dóme svätej Alžbety konala svätá omša za darcov krvi, ktorú slúžil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Spolu s ním celebrovali svätú omšu  10 kňazi - darcovia krvi, z nich gréckokatolícki kňazi Dp. Marko Rozkoš a Dp. Jozef Matejovský. Z kňazov s najvyšším počtom odberov Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, nositeľ diamantovej Jánskeho plakety. 
Obetné dary niesli darkyne krvi Mária Janočková, nositeľka diamantovej Jánskeho plakety,  MUDr. Renáta Lenártová, viceprimátorka mesta Košice a zamestnankyne NTS SR v Košiciach sestra Mgr. Anna Matejovská a MUDr. Adriana Slivková. Na záver svätej omše darcom krvi zablahoželala, za slúženie sv. omše poďakovala  a o zavedenie tradície sv. omše za darcov krvi vo Svetový deň darcov krvi poprosila MUDr. Jitka Mačalová, vedúca lekárka pracoviska NTS SR v Košiciach. Mons. Bernard Bober prisľúbil každoročné slúženie sv. omše za darcov krvi vo Svetový deň darcov krvi 14. júna, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Dňa 14. júna 2017 , vo Svetový deň darcov krvi, sa v Dóme svätej Alžbety konala svätá omša za darcov krvi, ktorú slúžil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup. Spolu s ním celebrovali svätú omšu  10 kňazi - darcovia krvi, z nich gréckokatolícki kňazi Dp. Marko Rozkoš a Dp. Jozef Matejovský. Z kňazov s najvyšším počtom odberov Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup, nositeľ diamantovej Jánskeho plakety. Obetné dary niesli darkyne krvi Mária Janočková, nositeľka diamantovej Jánskeho plakety,  MUDr. Renáta Lenártová, viceprimátorka mesta Košice a zamestnankyne NTS SR v Košiciach sestra Mgr. Anna Matejovská a MUDr. Adriana Slivková. Na záver svätej omše darcom krvi zablahoželala, za slúženie sv. omše poďakovala  a o zavedenie tradície sv. omše za darcov krvi vo Svetový deň darcov krvi poprosila MUDr. Jitka Mačalová, vedúca lekárka pracoviska NTS SR v Košiciach. Mons. Bernard Bober prisľúbil každoročné slúženie sv. omše za darcov krvi vo Svetový deň darcov krvi 14. júna, v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Galéria