Galérie

Mobilný odber krvi v štúdiu RTVS - Rádio Regina v Banskej Bystrici

Dňa 03.06.2015 naša mobilná odberová jednotka zavítala do priestorov banskobystrického štúdia RTVS - Rádia Regina v Banskej Bystrici. Po rozložení kresiel, príprave odberových váh a ostatných potrebných vecí začali prichádzať prví darci z radov zamestnancov. Prišli redaktori, kameraman ...

Kvapka krvi pre deti v základnej škole Opatová nad Váhom

Dňa 01.06.2015 sa uskutočnil tradičný mobilný odber s názvom Kvapka krvi pre deti v ZŠ Opatová nad Váhom. Ďakujeme darcom i organizátorom, kolektív NTS Trenčín.

Mobilný odber krvi v obci Zlatá Baňa

Obkolesená horami, priamo v srdci Slánskych vrchov leží obec Zlatá Baňa, v minulosti známa ťažbou zlata. V sobotu 23. mája 2015 sa jej obyvatelia rozhodli tiež prispieť najvzácnejším darom, priamo od srdca, za čo im mobilná odberová jednotka pracoviska NTS Prešov veľmi pekne ďakuje. ...

Mobilný odber krvi na katolíckej púti v Smižanoch

Menšia katolícka púť sa konala 12.4.2015 vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, kde sídli rehoľná komunita pallotínov. Tí sa na nás obrátili zo záujmom o odbery krvi počas tejto púte.

Mobilný odber krvi v Podhoranoch

Členovia miestneho spolku SČK v Podhoranoch pripravili v prvý jarný deň v priestoroch kultúrneho domu spoločný odber krvi. Príkladne zorganizovanej akcie sa zúčastnili aj darcovia krvi zo susednej obce Chmeľovec.

Darovanie krvi na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici

Kolektív NTS Žilina ďakuje študentom SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici za ochotu darovať krv. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Balušíkovi za spoluprácu pri organizovaní MOV a samozrejme riaditeľke školy Mgr. Ozábalovej za ústretovosť v poskytnutí priestorov školy.

Jarná kvapka krvi na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dňa 6.3.2015 sa na úrade TSK uskutočnil mobilný odber krvi, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci úradu, na čele s predsedom p. Baškom.
Zároveň prebiehali odbery aj v nemocniciach Trenčianskeho kraja, ktoré pod TSK patria.

100 násobný darca krvi z obce Ľubica

3.3.2015 sa uskutočnil mobilný odber krvi v obci Ľubica pri Kežmarku. V tejto obci je početná skupina pravidelných darcov krvi, no stále pribúdajú aj prvodarcovia. Prvý tohtoročný odber v miestnom kultúrnom dome bol slávnostnejší ako obyčajne.

Mobilný odber v Západoslovenskej energetike

Dňa 27.02.2015 sa uskutočnil mobilný odber v Západoslovenskej energetike na Čulenovej ulici v Bratislave.

Fašiangový odber krvi na základnej škole vo Vikartovciach

V posledný fašiangový deň - 17.02.2015 sa uskutočnil mobilný odber krvi v jedálni základnej školy vo Vikartovciach. Darovať svoju krv prišli učitelia školy, ako aj mnohí ďalší obyvatelia obce.

       04   05   06   07   08