Galérie

Primátorská kvapka k Svetovému dňa darcov krvi v Poprade

V Poprade oslava darcov krvi sa pravidelne každým rokom  usporiadáva na pôde mesta, kde spolu s primátorom mesta organizujeme  tzv. Primátorskú kvapku krvi. Aj tento rok pod záštitou primátora sme tak úspešné oslávili Svetový deň darcov krvi. Vedenie mesta, primátor, viceprimátori boli medzi prvými darcami krvi v tento sviatočný deň. A následne prichádzali ďalší naši darcovia, ktorí chcú darovať a darovali  svoju krv pre chorých., Všetkým patrí blahoželanie  k ich sviatku darcov krvi a veľké ďakujem od pacientov, ktorým svojou krvou pomáhajú.

Galéria