Galérie

Univerzitná kvapka krvi UKF v Nitre

Súčasťou nitrianskych univerzitných dni bolo v  pondelok 24. apríla humanitné podujatie spojené s dobrovoľným darovaním krvi - Univerzitná kvapka krvi UKF. Mobilný odber krvi pripravila  univerzita v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Nitra. 

S myšlienkou organizácie prišla prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD.: „ Nitrianske univerzitné dni a Študentské dni nitrianskych univerzít sú komplexom podujatí, kde som pociťovala potrebu zaradiť podujatie, ktoré bude dávať študentom a pracovníkom univerzity možnosť darovať krv aj v iných termínoch ako počas Študentskej kvapky krvi a Valentínskej kvapky krvi. Vytvorili sme tak tradíciu podujatia, ktoré sa v jarných a jesenných termínoch študentských dní pravidelne opakuje.“

Táto  pravidelná aktivita je  dobrým krokom  v spolupráci jednotlivých inštitúcií s  Národnou transfúznou službou SR pracovisko Nitra. Význam Univerzitnej kvapky krvi je najmä pri získavaní prvodarcov. 

Študenti  z Katedry ošetrovateľstva pod vedením PhDr. Eriky Krištofovej PhD sekundovali pracovníkom Národnej transfúznej služby počas celého odberu , ktorého  sa zúčastnilo 49 darcov  z radov študentov a zamestnancov UKF v Nitre.

Darcom krvi aj organizátorom patrí veľké poďakovanie. 

Kolektív NTS SR pracovisko Nitra.

Galéria