Galérie

15. ročník Valentínskej kvapky krvi

22.01.2010

Slovenský Červený kríž a jeho 38 územných spolkov organizuje v dňoch 8. - 26. februára 2010  kampaň Valentínska kvapka krvi. Záštitu nad jej 15. ročníkom prevzal minister zdravotníctva MUDr. Richard Raši, MPH.

Kampaň je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí ale aj rodinných príslušníkov. Jej cieľom je šíriť myšlienku rodinného darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi.

Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú Slovenský Červený kríž (SČK) organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc (HTO). Kampaň má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom na školy, firmy a organizácie.

Heslo kampane: Spolu zachránime

Partnermi kampane sú okrem už spomínaných aj Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, Partnermi kampane sú okrem už spomínaných aj Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, STV, Cambridge university press, Thermae Piešťany a Hydrotour, cestovná kancelária a.s.


Bližšie informácie o pripravovanej akcii nájdete na stránke www.redcross.sk
Zdroj SČK