Galérie

Valentínska kvapka 2017 na SZŠ Poprad

Pravidelne každým rokom v rámci Valentínskej kvapky krvi prichádza na odber krvi mobilná jednotka OC NTS Poprad na Strednú zdravotnícku školu v Poprade, kde budúci zdravotníci študenti aj ich učitelia prichádzajú k darovaniu krvi. Tento rok  to pre viacerých bola  malá maturita dospelosti. Pred dvoma dňami písali  maturitné písomky a po dvoch dňoch viacerí z nich prvý krát darovali krv. A s úspechom. Po odbere bolo na nich vidieť radosť , že svojou krvou môžu pomáhať iným, čo to potrebujú. Spokojní boli aj ich pedagógovia, keď videli uvedomelosť svojich študentov. K odberu sa zaevidovalo cez 50 darcov, z toho 35 študentov a učiteľov,  krv darovalo. Všetkým patrí vďaka za ušľachtilý čin.

Galéria