Galérie

Kežmarská kvapka ľudskosti

Už 9. ročník Kvapky ľudskosti sa uskutočnil 27.10.2016 na SOŠ na ulici Garbiarskej v Kežmarku. Vedenie školy na čele s p. riaditeľkou Dr. Sabolovou akciu vždy dopredu precízne pripravuje, čoho výsledkom je vždy hojná účasť darcov na mobilnom odbere.
Aj tento rok  prišlo darovať skoro 100 darcov, z nich 90 odberov sa uskutočnilo. Vďaka všetkým, ktorí prišli darovať, aj tým, ktorí akciu Kvapka ľudskosti pripravovali. A už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník v Kežmarku úspešnej Kvapky ľudskosti.

Už 9. ročník Kvapky ľudskosti sa uskutočnil 27.10.2016 na SOŠ na ulici Garbiarskej v Kežmarku. Vedenie školy na čele s p. riaditeľkou Dr. Sabolovou akciu vždy dopredu precízne pripravuje, čoho výsledkom je vždy hojná účasť darcov na mobilnom odbere.
Aj tento rok  prišlo darovať skoro 100 darcov, z nich 90 odberov sa uskutočnilo. Vďaka všetkým, ktorí prišli darovať, aj tým, ktorí akciu Kvapka ľudskosti pripravovali. A už teraz sa tešíme na jubilejný 10. ročník v Kežmarku úspešnej Kvapky ľudskosti.

Galéria