Galérie

Svetový deň darcov krvi 2016 - Banská Bystrica

V rámci Svetového dňa darcov krvi (SDDK) boli organizované tri zaujímavé podujatia:
Dňa 10.6.2016 predseda BBSK zorganizoval už 12. ročník dobročinnej akcie „Kvapka krvi predsedu BBSK“. Odber krvi sa konal v priestoroch VÚC BB na Námestí SNP a sprevádzal ho bohatý kultúrny program, na ktorom účinkovali: Folklórny súbor Prvosienka, ľudová hudba Jána Maka, ľudová hudba SOŠ elektrotechnickej, tanečníci súkromnej ZUŠ Talentárium Stanislavy Skladanej, DLB, Konzervatórium J. L. Bellu a Mária Vavrush. Zamestnanci nášho pracoviska zvládli v tento významný deň dva mobilné odbery. V dopoludňajších hodinách v Krupine vo firme Brother a v popoludňajších hodinách na Námestí SNP. Na odberoch vládla fantastická atmosféra a dobrá nálada. „Krv nás všetkých spája“ – heslo dňa, hovorí za všetko.
Naše pracovisko pravidelne organizuje Deň otvorených dverí. Ten sa konal dňa 14.6.2016. V tento deň sa darcovia môžu oboznámiť s našou prácou, s tým, ako to u nás funguje. Odber krvi začal ráno o 7:00 hod. a končil o 17:00 hod. Mobilný odber bol na SOŠ hotelových služieb a obchodu v dopoludňajších hodinách. 
Dňa 15.6.2016 sme boli pozvaní na mobilný odber do RTVS. Popri odbere krvi naša pani primárka MUDr. Jana Kotrčová poskytla rozhovor pre rádio a televíziu RTVS. 
Veľká vďaka patrí všetkým darcom, organizátorom a sponzorom.

V rámci Svetového dňa darcov krvi (SDDK) boli organizované tri zaujímavé podujatia:

Dňa 10.6.2016 predseda BBSK zorganizoval už 12. ročník dobročinnej akcie „Kvapka krvi predsedu BBSK“. Odber krvi sa konal v priestoroch VÚC BB na Námestí SNP a sprevádzal ho bohatý kultúrny program, na ktorom účinkovali: Folklórny súbor Prvosienka, ľudová hudba Jána Maka, ľudová hudba SOŠ elektrotechnickej, tanečníci súkromnej ZUŠ Talentárium Stanislavy Skladanej, DLB, Konzervatórium J. L. Bellu a Mária Vavrush. Zamestnanci nášho pracoviska zvládli v tento významný deň dva mobilné odbery. V dopoludňajších hodinách v Krupine vo firme Brother a v popoludňajších hodinách na Námestí SNP. Na odberoch vládla fantastická atmosféra a dobrá nálada. „Krv nás všetkých spája“ – heslo dňa, hovorí za všetko.

Naše pracovisko pravidelne organizuje Deň otvorených dverí. Ten sa konal dňa 14.6.2016. V tento deň sa darcovia môžu oboznámiť s našou prácou, s tým, ako to u nás funguje. Odber krvi začal ráno o 7:00 hod. a končil o 17:00 hod. Mobilný odber bol na SOŠ hotelových služieb a obchodu v dopoludňajších hodinách.

Dňa 15.6.2016 sme boli pozvaní na mobilný odber do RTVS. Popri odbere krvi naša pani primárka MUDr. Jana Kotrčová poskytla rozhovor pre rádio a televíziu RTVS.

Veľká vďaka patrí všetkým darcom, organizátorom a sponzorom.

Galéria