Galérie

Svetový deň darcov krvi 2016 - Nitra

Podľa hesla tohtoročného SDDK“ Krv nás všetkých spája“ sme spojili svoje sily a pripravili sme pre darcov krvi a návštevníkov nezabudnuteľný zážitok. Krásne vyzdobené priestory, malé občerstvenie navyše  a ukážky prvej pomoci od dobrovoľníkov ÚzS  SČK v Nitre spestrili čas strávený na našom pracovisku všetkým, ktorí sa rozhodli oslavovať s nami v tento deň. Zo 100 návštevníkov darovalo krv 65 darcov. 
Kolektív NTS Nitra ďakuje darcom krvi, sponzorom a všetkým, ktorí prispeli svojou prácou a pomocou k dôstojnému priebehu osláv.

Podľa hesla tohtoročného SDDK“ Krv nás všetkých spája“ sme spojili svoje sily a pripravili sme pre darcov krvi a návštevníkov nezabudnuteľný zážitok. Krásne vyzdobené priestory, malé občerstvenie navyše  a ukážky prvej pomoci od dobrovoľníkov ÚzS SČK v Nitre spestrili čas strávený na našom pracovisku všetkým, ktorí sa rozhodli oslavovať s nami v tento deň. Zo 100 návštevníkov darovalo krv 65 darcov.

Kolektív NTS Nitra ďakuje darcom krvi, sponzorom a všetkým, ktorí prispeli svojou prácou a pomocou k dôstojnému priebehu osláv.

Galéria