Galérie

Študenti gymnázia na pracovisku NTS v Trenčíne

Dňa 8.12.2015 aj po študentskej kvapke k nám zavítalo 18 študentov zo súkromného gymnázia Futurum z Trenčína, z ktorých darovalo 14. Aj touto cestou sa im chceme poďakovať za záslužný čin a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Kolektív NTS Trenčín.

Galéria