Galérie

Bathoryčkina kvapka krvi

Aj tento rok sa konala tradičná Bathoryčkina kvapka krvi, ďakujeme darcom za bohatú účasť /82 bolo zaevidavaných, ztoho darovalo 62/.

Naše poďakovanie patrí aj organizátorom a OC Žilina za výpomoc so sanitným vozidlom a p. vodičke.

Galéria