Galérie

Svetový deň darcov krvi na pracovisku NTS Nitra

Tohtoročný svetový deň darcov krvi sa niesol v duchu poďakovania za záchranu života a jeho hlavným zámerom bolo nabádať ľudí k pravidelnému, dobrovoľnému darcovstvu krvi.
Posolstvo tohto sviatku sme sa snažili naplniť aj na našom pracovisku, jednak počas dňa otvorených dverí v nedeľu 14. júna, ale aj 6. júna 2015 počas 2. ročníka „Divadelnej kvapky  krvi“ v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Počas dňa otvorených dverí sme mali na našom pracovisku plno. Spolu s nami oslavovali dospelí i deti. Mnohí z návštevníkov vyskúšali darovanie krvi prvýkrát. Krásne vyzdobený interiér, malé občerstvenie a spestrenie v podobe ukážok prvej pomoci podčiarkli slávnostnú atmosféru.
Terénny odber krvi v Divadle Andreja Bagara sme organizovali pri príležitosti SDDK už po druhýkrát ako súčasť dňa otvorených dverí v Divadle Andreja Bagara. Podobne ako minulý ročník aj tohto roku akciu podporili a spestrili darovaním krvi aj vystúpeniami  herci Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Tohtoročné oslavy Svetového dňa darcov krvi darovaním krvi podporilo spolu  70 darcov krvi. Patrí im  naše úprimné poďakovanie.

Darcom krvi, sponzorom a všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu osláv ďakuje kolektív NTS Nitra.

Galéria