Galérie

Mobilný odber krvi v štúdiu RTVS - Rádio Regina v Banskej Bystrici

Dňa 03.06.2015 naša mobilná odberová jednotka zavítala do priestorov banskobystrického štúdia RTVS - Rádia Regina  v Banskej Bystrici. Po rozložení kresiel, príprave odberových váh a ostatných potrebných vecí začali prichádzať prví darci z radov zamestnancov. Prišli redaktori, kameraman, technickí a administratívni pracovníci. Odber si zopakoval aj bývalý primátor mesta Mgr. Peter Gogola. Všetci s úsmevom na tvári chceli prispieť svojou krvou k záchrane pacientov, ktorí by bez ich pomoci, ako aj bez pomoci všetkých darcov prichádzajúcich denne na naše pracovisko, nemuseli prežiť ďalší deň. Za tento čin im právom patrí vďaka.
V priebehu odberu naša lekárka MUDr. Lucia Šrámková v živom vysielaní odpovedala na rôzne otázky týkajúce sa podmienok darovania krvi, režimu darcu pred a po odbere ako aj ostatných odborných otázok k danej téme. Hosťom redaktorky Mgr. Kataríny Kovačechovej bol aj náš dlhoročný darca krvi a krvných doštičiek Mgr. Karol Langstein držiteľ diamantovej Jánskeho plakety. Hovoril o svojich pocitoch, motivácii a dôvodoch prečo sa stal darcom krvi. Na základe výzvy z rádia prišli aj ďalší ľudia s cieľom pomôcť. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu u nás na pracovisku NTS v Banskej Bystrici, alebo na niektorom z našich výjazdových odberov.

Dňa 03.06.2015 naša mobilná odberová jednotka zavítala do priestorov banskobystrického štúdia RTVS - Rádia Regina  v Banskej Bystrici. Po rozložení kresiel, príprave odberových váh a ostatných potrebných vecí začali prichádzať prví darci z radov zamestnancov. Prišli redaktori, kameraman, technickí a administratívni pracovníci. Odber si zopakoval aj bývalý primátor mesta Mgr. Peter Gogola. Všetci s úsmevom na tvári chceli prispieť svojou krvou k záchrane pacientov, ktorí by bez ich pomoci, ako aj bez pomoci všetkých darcov prichádzajúcich denne na naše pracovisko, nemuseli prežiť ďalší deň. Za tento čin im právom patrí vďaka.

V priebehu odberu naša lekárka MUDr. Lucia Šrámková v živom vysielaní odpovedala na rôzne otázky týkajúce sa podmienok darovania krvi, režimu darcu pred a po odbere ako aj ostatných odborných otázok k danej téme. Hosťom redaktorky Mgr. Kataríny Kovačechovej bol aj náš dlhoročný darca krvi a krvných doštičiek Mgr. Karol Langstein držiteľ diamantovej Jánskeho plakety. Hovoril o svojich pocitoch, motivácii a dôvodoch prečo sa stal darcom krvi. Na základe výzvy z rádia prišli aj ďalší ľudia s cieľom pomôcť. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu u nás na pracovisku NTS v Banskej Bystrici, alebo na niektorom z našich výjazdových odberov.

Galéria