Galérie

Mobilný odber krvi na katolíckej púti v Smižanoch

Menšia  katolícka púť sa konala 12.4.2015 vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Smižanoch , kde sídli rehoľná  komunita pallotínov. Tí sa na nás obrátili zo záujmom o odbery krvi počas tejto púte. A tak mobilná odberová jednotka NTS Poprad uskutočnila odber krvi v misijnom dome pri tejto Svätyni BM. Miestni obyvatelia, ako aj náhodní pútnici  prichádzali  aj k odberu krvi. Odbery prebiehali v príjemnej atmosfére, po odbere naši darcovia mali príjemný pocit, že aj tak mohli prispieť k pomoci druhým, veď darcovstvo krvi ,  je spôsob prejaviť milosrdenstvo činnou láskou k blížnemu. 

Galéria