Galérie

Darovanie krvi na SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici

Kolektív NTS Žilina ďakuje študentom SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici za ochotu darovať krv. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Balušíkovi za spoluprácu pri organizovaní MOV a samozrejme riaditeľke školy Mgr. Ozábalovej za ústretovosť v poskytnutí priestorov školy.

Galéria