Galérie

Jarná kvapka krvi na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja

Dňa 6.3.2015 sa na úrade TSK uskutočnil mobilný odber krvi, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci úradu, na čele s predsedom p. Baškom.
Zároveň prebiehali odbery aj v nemocniciach Trenčianskeho kraja, ktoré pod TSK patria.

Dňa 6.3.2015 sa na úrade TSK uskutočnil mobilný odber krvi, na ktorom sa zúčastnili zamestnanci úradu, na čele s predsedom p. Baškom.

Zároveň prebiehali odbery aj v nemocniciach Trenčianskeho kraja, ktoré pod TSK patria.

Za zorganizovanie peknej akcie ďakujeme.

Galéria