Galérie

Zimná divadelná kvapka v Nitre

20. januára 2015 desiatky ľudí spoločne darovali krv v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre. Zimnú divadelnú kvapku krvi zorganizovala spoločnosť Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Národnou transfúznou službou, mestom Nitra a Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Hlavným zámerom projektu „Daj pár deci počas pracovnej doby“ bola motivácia zamestnávateľov, aby sa pripojili k tejto humánnej aktivite. Cieľom bolo informovať verejnosť o potrebe zapojenia čo najväčšieho množstva ľudí do bezpríspevkového darovania krvi. V rámci zatraktívnenia tejto aktivity  sa zapojili do odberu krvi aj obľúbení herci nitrianskeho DAB.
Veríme, že pozitívny príklad spoločnosti Kaufland bude inšpirovať aj ďalších zamestnávateľov a ich zamestnancov, aby sa k humánnemu projektu pridali. 
Darcom krvi aj organizátorom ďakuje kolektív NTS Nitra.

20. januára 2015 desiatky ľudí spoločne darovali krv v priestoroch Divadla Andreja Bagara v Nitre. Zimnú divadelnú kvapku krvi zorganizovala spoločnosť Kaufland v spolupráci so Slovenským Červeným krížom, Národnou transfúznou službou, mestom Nitra a Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Hlavným zámerom projektu „Daj pár deci počas pracovnej doby“ bola motivácia zamestnávateľov, aby sa pripojili k tejto humánnej aktivite. Cieľom bolo informovať verejnosť o potrebe zapojenia čo najväčšieho množstva ľudí do bezpríspevkového darovania krvi. V rámci zatraktívnenia tejto aktivity  sa zapojili do odberu krvi aj obľúbení herci nitrianskeho DAB.

Veríme, že pozitívny príklad spoločnosti Kaufland bude inšpirovať aj ďalších zamestnávateľov a ich zamestnancov, aby sa k humánnemu projektu pridali.

Darcom krvi aj organizátorom ďakuje kolektív NTS Nitra.

Galéria