Galérie

Letná kvapka krvi

Nemocnica Bánovce - 3. súkromná nemocnica s.r.o. pripravila pre svojich zamestnancov \\\"Letnú kvapku krvi\\\" v spolupráci s našim odberovým centrom.

Svetový deň darcov krvi 2016 - Poprad

Už tradične piaty rok za sebou mobilné odbery k Svetovému dňu darcov krvi pracovníci NTS Poprad začínajú na pôde Mestského úradu v Poprade. Tak tomu bolo aj tento rok - 13.6.2016 sme zorganizovali Primátorskú kvapku krvi na ktorej k darovaniu krvi prišlo skoro 80 darcov. Prišli hlavne ...

Svetový deň darcov krvi 2016 - Banská Bystrica

Dňa 10.6.2016 predseda BBSK zorganizoval už 12. ročník dobročinnej akcie „Kvapka krvi predsedu BBSK“. Odber krvi sa konal v priestoroch VÚC BB na Námestí SNP a sprevádzal ho bohatý kultúrny program, na ktorom účinkovali: Folklórny súbor Prvosienka, ľudová hudba Jána Maka, ľudová ...

Svetový deň darcov krvi 2016 - Nitra

Podľa hesla tohtoročného SDDK“ Krv nás všetkých spája“ sme spojili svoje sily a pripravili sme pre darcov krvi a návštevníkov nezabudnuteľný zážitok. Krásne vyzdobené priestory, malé občerstvenie navyše a ukážky prvej pomoci od dobrovoľníkov ÚzS SČK v Nitre spestrili čas ...

Svetový deň darcov krvi 2016 - Trenčín

V rámci Svetového dňa darcov krvi dňa 14.06.2016 na naše pracovisko okrem pravidelných darcov krvi, zavítali aj deti 3. ročníka ZŠ - Kubranská v Trenčíne.
Dúfame, že darovanie krvi v nich zanechalo nezabudnuteľný zážitok a stanú sa z nich časom nádejní darcovia krvi. Kolektív ...

Folklórna kvapka krvi v Dubnici nad Váhom

A takáto výborná atmosféra sa vidí na Folklórnej kvapke v Dubnici nad Váhom. Radosť odoberať vzácnu tekutinu mladým tanečníkom a hudobníkom z folklórneho súboru Mladosť a Vršatec, kamarátom s DS Hugo a priaznivcom folklóru. Tešíme sa na Vás opäť o rok. Kolektív odberového centra ...

Mobilný odber krvi v pastoračnom centre na sídlisku Šípok

Tradične každý rok v januári sa koná mobilný odber v pastoračnom centre na sídliku Šipok v Partizánskom. Ďakujeme všetkým darcom i organizátorom, kolektív Odberového centra Trenčín.

Študenti gymnázia na pracovisku NTS v Trenčíne

Dňa 8.12.2015 aj po študentskej kvapke k nám zavítalo 18 študentov zo súkromného gymnázia Futurum z Trenčína, z ktorých darovalo 14. Aj touto cestou sa im chceme poďakovať za záslužný čin a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Kolektív NTS Trenčín

       02   03   04   05   06