Galérie

Svetový deň darcov krvi v Banskej Bystrici

Dňa 13. júna 2011 Národná transfúzna služba SR v spolupráci s BBSK, ÚS SČK a mestom Banská Bystrica pripravila pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi možnosť darovať túto vzácnu tekutinu priamo v centre Banskej Bystrice. Túto príležitosť využilo 67 darcov krvi, z toho 17 prvodarcov, ktorí kúskom seba pomôžu zachrániť životy druhých.

 Program na námestí SNP zahájil vedúci lekár NTS SR MUDr. Mirko Peprný a svojou účasťou podporili túto akciu aj predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka , riaditeľka  ÚS SČK v BB RNDr. Zuzana Stanová a viceprimátorka mesta Banská Bystrica Doc. RNDr Katarína Čižmáriková, CSc.

Nasledujúceho dňa t.j.14. júna 2011 sa pri príležitosti osláv Svetového dňa darcov krvi konal deň otvorených dverí ako na našom, tak na všetkých pracoviskách NTS SR.

Popri bohatom kultúrnom programe využilo možnosť darovať krv 100 darcov, medzi nimi aj  13 prvodarcov, ktorí dúfame budú pokračovať v tejto vznešenej činnosti aj naďalej. 

Ďakujeme sponzorom, deťom  zo ZŠ Spojová, umeleckej škole Pink Harmony Academy zo Zvolena, skupine The Highlander a celému realizačnému tímu, ktorý dohliadal na bezproblémový priebeh tejto akcie.

No najviac ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa rozhodli v tieto dni urobiť dobrý skutok a pomohli tým, ktorý to najviac potrebujú!

 Kolektív NTS SR pracovisko Banská Bystrica

Galéria