Galérie

Odber krvi na zimnom štadione v Martine 17.6.2011

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa rozhodli martinskí športovci spolu so svojimi fanúšikmi podporiť túto akciu a zorganizovať odber krvi. Odber krvi sa uskutoční dňa 17.6.2011 na Zimnom štadióne Martin od 10.00. do 13.00 hod. Všetci darcovia sú srdečne vítaní.

Galéria