Galérie

Kvapka krvi pre detskú onkológiu 2011

Tlačová správa

Košice 30. mája 2011

Oddelenie detskej onkológie a hematológie (ODOH) Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach  poskytuje špecializovanú onkologickú starostlivosť deťom od narodenia do 18 roku veku. Detskí onkologickí pacienti sú najväčšími spotrebiteľmi krvných preparátov v rámci DFN a to je hlavný dôvod, prečo tunajší lekári - onkológovia v spolupráci so Spoločnosťou detskej onkológie a košickým pracoviskom Národnej transfúznej služby SR už štvrtý rok organizujú Kvapku krvi pre detskú onkológiu. „Denne v  praxi vidíme, aké sú pre našich pacientov potrebné krvné preparáty. Snažíme sa preto, aby si ľudia  uvedomili, že darovať chorým deťom krv znamená pomôcť im v boji s ich ťažkým a veľmi vážnym ochorením,,“ konštatovala iniciátorka projektu MUDr. Jaroslava Feketeová z ODOH, ktorá spolu s MUDr. Ivanou Tresovou z košického pracoviska NTS SR celý projekt kampane v roku 2008 spustili.

Partnermi aktuálnej kampane, ktorá začne symbolicky 1. júna 2011 na Medzinárodný deň detí a potrvá do 30. júna 2011, sú Územný spolok SČK v Košiciach, občianske združenie Červený nos Clowndoctors,  a. s. VODAX a spoločnosť BEKI design.

Za veľmi dôležité považujeme, aby sme mali počas letných prázdnin, keď je všeobecne zvýšený počet nehôd i detských úrazov, k dispozícii dostatok krvi pre všetkých, ktorí ju potrebujú. Aj preto naša kampaň v podtitule pripomína, že krv darcov je určená pre všetky choré deti,“ uviedol riaditeľ DFN Košice MUDr. Peter Krcho, PhD.

Detskí onkologickí pacienti spotrebujú takmer tri štvrtiny z celkového množstva krvných prípravkov podaných deťom v DFN. V celom východoslovenskom regióne je v súčasnosti evidovaných približne 700 malých pacientov s ťažkými nádormi krvotvorných a iných orgánov a s nezhubnými hematologickými ochoreniami krvi. Väčšina z nich je v remisii ochorenia a na onkológii sú už iba sledovaní. V priemere ale každý rok pribudne približne 50 nových prípadov. Rok 2011 sa ale vyvíja nepriaznivo. Podľa primárky ODOH a prezidentky Spoločnosti detskej onkológie Košice MUDr. Iriny Oravkinovej od januára diagnostikovali 36 nových pacientov s malígnymi ochoreniami, čo predstavuje nárast o viac ako 100 percent. Z toho má 22 detí diagnostikované ochorenie s vysokým stupňom malignity ( akútnu leukémiu, lymfóm alebo neuroblastóm). Liečba týchto ochorení je nielen mimoriadne finančne náročná, ale často zahŕňa aj transplantáciu kostnej drene a vyžaduje veľké množstvo krvných prípravkov

Príkladom, že krvné lieky sú životne dôležité pre malých pacientov, je aj Tamarka Guziová,  ročné dievčatko s  dojčeneckou akútnou lymfoblastovou leukémiou. Tento rok je tvárou kampane a podľa jej mamičky Tatiany i lekárov je veľká bojovníčka. Napriek mnohým závažným komplikáciám dievčatko s ťažkou chorobou zatiaľ úspešne bojuje. Ako spresnila jej ošetrujúca lekárka MUDr. Jaroslava Feketeová, dieťa podstupuje náročnú liečbu podľa medzinárodného protokolu, pričom cytostatiká (lieky používané pri protinádorovej chemoterapii) zabíjavú nielen choré, ale aj zdravé bunky kostnej drene. Počas jej liečby je preto nutná častá substitúcia jednolivých zložiek krvi.

Tamarka pochádza z Prešova a tak symbolicky kampaň odštartuje 1. júna hromadným odberom  občanov v obci Ubľa v Prešovskom kraji. Za touto iniciatívou je starostka obce Mgr. Nadežda Sirková podľa ktorej sa nič sa nevyrovná pocitu, „keď môžete pomôcť deťom a darovať im to jedinečné a najvzácnejšie čo máte“. Občanov tejto prihraničnej obce v sninskom okrese predvlani spontánne priviedla k darcovstvu snaha pomôcť chlapcovi, ktorý utrpel ťažkú dopravnú nehodu a prišiel o nohu. Myšlienka darovať krv pre choré deti však zarezonovala. Z ľudského gesta sa stala tradícia a Ubľania si už druhý rok plánovane objednávajú mobilnú odberovú jednotku a krv darujú na tamojšom obecnom úrade.

Darovať krv je možné na pracovisku NTS SR v Košiciach na Triede SNP 1 každý pracovný deň od 7,00 do 14,00 hod. v utorok až do 17,00. Ak sa kdekoľvek v regióne nájde viac ako 25 darcov, môže za nimi vycestovať mobilná jednotka NTS. Výjazdové vozidlo je potrebné objednať na telefónnom čísle 055/640 41 06.

Počas Kvapky krvi pre detskú onkológiu 2011 si špeciálnymi aktivitami pripomenieme 14. jún, ktorý je Svetovým dňom darcov krvi. V tento deň bude medzi našimi podporovateľmi a darcami aj primátor mesta Košice Richard Raši. Podstúpi náročnejšiu procedúru darovania krvných doštičiek pre konkrétnu pacientku detskej onkológie, s ktorou má totožnú krvnú skupinu. Medzi sprievodnými podujatiami bude opäť verejná charitatívna cyklotúra Na bicykli deťom 2011. Unikátny česko-slovenský projekt, ktorého lídrom je svetoznámy jazdec na vysokom bicykli Josef Zimovčák, si kladie za cieľ osloviť verejnosť a spojiť všetkých, ktorí chcú pomôcť malým onkologickým pacientom. Hlavnými organizátormi sú občianske združenia HIG BIC (www.higbic.cz)  a Deťom pre život (http://www.cyklistidetom.sk)  Pelotón odštartuje 8. júna prvou etapou v najzápadnejšom meste ČR v Aši a 18. júna dorazí do najvýchodnejšej obce na Slovensku do Novej Sedlice. Cyklisti budú 16. júna prechádzať Košicami a v ten deň aj navštívia deti priamo na onkológii.  

Kvapka krvi pre detskú onkológiu sa v Košiciach koná už po štvrtýkrát. Darcovská kampaň začala v roku 2008 ako Detská kvapka a zapojilo sa do nej vyše 1450 darcov. V roku 2009 už ako Kvapka krvi pre detskú onkológiu priviedla na košickú transfúzku a k mobilným odberom v rámci východného Slovenska 1 825 dobrovoľných darcov krvi, pričom krv napokon darovalo 1 458 z nich. Vlani sa rozhodlo pomôcť malým pacientom 1.998 ochotných ľudí. Hoci zdravotnými testami neprešlo 362 z nich, krv darovalo 1.636 dobrovoľných darcov krvi. 

 „Chcem odkázať všetkým ktorých trápi, že chcú darovať krv konkrétnemu dieťaťu, ale to  má inú krvnú skupinu ako darca - nenechajte sa odradiť. Príďte na transfúzku s myšlienkou na toto konkrétne dieťa. Vaša krv pomôže inému dieťaťu a vy urobíte dobrý skutok a poslúžite šľachetnej myšlienke. Napokon pre to ,vaše´ dieťa tak urobí zase niekto iný,“  povedala vedúca lekárka košického pracoviska Národnej transfúznej služby SR MUDr. Jitka Mačalová. Darcovia krvi sú podľa nej elitou národa, pretože v dnešnej ekonomicky zameranej dobe nezištne pomáhajú tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. 

Galéria