Galérie

Folklórna kvapka krvi

V Mestskom dome kultúry v Dubnici nad Váhom sa dňa 11.04.2011 uskutočnila po  prvýkrát Folklórna kvapka krvi, ktorú zorganizoval folklórny súbor Mladosť, pod záštitou primátora Dubnice nad Váhom Ing. Jozefa Gašparíka a v spolupráci s folklórnymi súbormi Vršatec, Strážov a divadelným súborom Hugo. Cieľom podujatia bolo podnietiť folkloristov a všetkých, ktorí sa aktívne podieľajú na kultúrnom živote, k darovaniu tej najcennejšej tekutiny – krvi. Veríme, že sa Folklórna kvapka krvi stane tradíciou a o rok sa vidíme opäť.
Všetkým patrí naša úprimná vďaka.

Kolektív NTS SR pracovisko Trenčín

Galéria