Galérie

Hasičská kvapka krvi

Koncom marca zorganizovali hasiči z Trenčianskeho kraja v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Trenčín Hasičskú kvapku krvi. Krv prišlo darovať 32 členov Hasičského a záchranného zboru, medzi nimi aj 9 prvodarcov. Darovanie krvi má medzi nimi dlhoročnú tradíciu, keďže sa denne stretávajú so situáciami, kedy je krv k záchrane života nevyhnutná. V mene všetkých, ktorým pomohla, úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Kolektív NTS SR pracovisko Trenčín

Galéria