Galérie

Klub darcov krvi... PC-Šípok

17.02.2011

Znova na začiatku Nového roka dňa 12.1.2011 sa stretli darcovia krvi v pastoračnom centre na Šípku v Partizánskom. Pomocnú ruku ako každý rok nám podali naši saleziáni ktorí sa aj zúčastnili odberu spolu s nami. V spoločenských priestoroch sme mali ešte sviatočnú pohodu z Vianoc a taktiež o poschodie vyššie prebiehala celodenná adorácia pri vyloženej sviatosti oltárnej a dole prebiehal súčasne odber krvi, takže sebaobeta mohla byť aj po tej duchovnej stránke ako aj nezištne darovaním svojej krvi pre tých ktorí ju potrebujú.

Dobrá nálada bola aj vďaka dobrému kolektívu z mobilnej odberovej jednotky z Trenčína a tak to išlo jedna radosť. Počasie nám prialo nebola fujavica ako vlani tak všetko mohlo začať ako bolo na pláne a už o ôsmej prví darcovia dávali svoju vzácnu tekutinu. Priestory pastoračného centra spravia svoje ,je tu uvoľnená nálada a samotným darcom to vyhovuje lebo predsa niektorí majú strach z toho prvého odberu a takto keď majú okolo seba svojich priateľov zo školy vedia sa viacej osmeliť. Prichádzajú aj rodičia, ktorí sú stály darcovia a privedú syna či dcéru ku svojmu prvému odberu a to sa dá lepšie zvládnuť na takýchto odberoch. Máme dobrú spoluprácu so školou gymnázia v Partizánskom a tu prevládajú aj prvodarcovia so zelenými stužkami takže svoju dospelosť môžu prejaviť aj darovaním krvi. Odberu sa zúčastnilo 37 darcov a boli medzi nimi darcovia ktorí mali už počet odberov od 165 do toho prvého ktorých bolo teda 13 prvodarcov. Čas rýchlo ubieha a pomalí sa lúčime s pozdravom o rok znova sa stretneme.

Ešte raz srdečne ďakujem všetkým darcom a všetkým ktorí pomohli pri tejto akcii a prajem všetko dobré v Novom roku 2011 a teším sa na odberoch už na transfúzke v Partizánskom.   

S pozdravom Jozef Antl.

Galéria