Galérie

Študentská kvapka krvi 2010 na gymnáziu Šrobárova v Košiciach

02.11.2010

V stredu, 20.10.2010, vrámci kampane Študentská kvapka krvi, sa na gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach uskutočnil 1. mobilný odber krvi.   V spolupráci s mobilnou jednotkou NTS upravili Šrobárčania priestor auly na realizáciu prvého mobilného darcovstva krvi na škole. S odbermi začali o 8:00 a skončili o 11:00 hod. Odberu sa zúčastnili profesori i študenti gymnázia, a to v počte 30 darcov, z toho 11 bolo neúspešných (drvivá väčšina kvôli nedostatku hemoglobínu) a 19 bolo úspešných darcov. Avšak, čo je ešte dôležitejšie, z celkového počtu 19 darcov krvi bolo až 16(!) prvodarcov. Pre kladný ohlas študentov, ale aj zdravotníckeho personálu, sa na gymnáziu plánuje ďalší mobilný odber krvi v marci.

Galéria