Galérie

Pre novodarcov – bezplatné vstupenky na hudobný festival PUSTOHLAV

Vážení darcovia,

každý prvodarca, ktorý daruje krv v dňoch 02.08.2010 – 11.08.2010 dostane na našom pracovisku Trenčín ako darček od organizátorov vstupenku na hudobný festival PUSTOHLAV, ktorý sa koná 13. – 14.08.2010 v obci Zliechov.

Pri vstupe na Pustohlav treba predložiť:
-    vstupenku
-    potvrdenie o darovaní
-    doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo vodičský preukaz alebo pas)

Ďakujeme.
Kolektív NTS pracovisko Trenčín 

Galéria