Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

DÔLEŽITÝ OZNAM V SÚVISLOSTI SO ZVÝŠENÝM ZÁUJMOM O DAROVANIE KRVI

V ostatných dňoch zaznamenala Národná transfúzna služba SR, aj vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, výrazný nárast počtu záujemcov o darovanie krvi. Záujem nás teší, prosíme však darcov o pochopenie pri objednávaní na darovanie krvi, vybavovaní a organizovaní mobilných odberov krvi.

Národná transfúzna služba SR koordinuje počty odberov podľa aktuálnych potrieb odberateľov, zdravotníckych zariadení v SR, a podľa stavu zásob krvných prípravkov v jej skladoch.

Životnosť odobratých červených krviniek je však obmedzená. Po darovaní krvi je ďalší odber možný najskôr po 10-tich týždňoch u mužov a po 12-tich týždňoch u žien. Ak by sme teraz odobrali krv od všetkých aktuálnych záujemcov o jej darovanie, mohlo by sa stať, že by sa akumulované zásoby krvných prípravkov nestihli minúť. Podstatnejšie však je, že ak by sa napríklad o 5-6 týždňov dostavila potreba zvýšenia počtu odberov, počty darcov krvi schopných ihneď darovať krv by boli výrazne limitované.

Národná transfúzna služba SR zásobuje krvnými prípravkami najväčšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku a poskytuje ich aj na liečbu pacientov, ktorí prišli a prídu z Ukrajiny. Humanitárna pomoc je koordinovaná Vládou SR a Národná transfúzna služba SR je pripravená byť súčinná pri jej realizácii.

Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby výrazného navýšenia počtu odberov krvi bude Národná transfúzna služba SR vyzývať darcov krvi priamo, prostredníctvom svojej webovej stránky a prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov.

Aktuálne informácie a usmernenia k darovaniu krvi sú k dispozícii na webovej stránke Národnej transfúznej služby (www.ntssr.sk).

Ďakujeme za pochopenie.