Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Telefonické kontakty na objednanie sa na darovanie krvi

OC Bratislava Ružinov 0911 326 011
OC Bratislava Kramáre 0902 207 576
OC Trnava 033/593 8774
OC Nové Zámky 035/691 2250
OC Martin 0908 870 673
OC Žilina 0911 665 292
OC Banská Bystrica 0908 991 461
OC Prešov 051/701 1825
OC Poprad 052/712 5565
OC Košice 0910 833 191
OC Trenčín 0903 659 366
OC Nitra 0910 836 678