Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Opätovné zavedenie povinnosti objednania sa na darovanie krvi na presný čas na všetkých pracoviskách NTS SR na území SR s platnosťou od 1. októbra 2020

V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou COVID–19 v Slovenskej republike, pristupuje Národná transfúzna služba SR od 1. októbra 2020 na všetkých svojich odberových pracoviskách na území Slovenskej republiky k opätovnému zavedeniu povinnosti objednania sa na darovanie krvi na presný čas.

Telefónne čísla, na ktorých máte možnosť objednať sa na čas sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 hod do 17:00 hod. a to nasledovne:

OC Bratislava - Ružinov 0911 326 011
OC Bratislava - Kramáre 0902 207 576
OC Trnava 033 5938 774
OC Nové Zámky 035 6912 250
OC Martin 0908 870 673
OC Žilina 041 7001 183
OC Banská Bystrica 0908 991 461
OC Prešov 051 7011 825
OC Poprad 052 7125 565
OC Košice 0910 833 191
OC Trenčín 0903 659 366
OC Nitra 0910 836 678