Aktuálne usmernenia k darovaniu krvi

Výzva na darovanie krvi – DARCOVIA KRVI SÚ U NÁS STÁLE VÍTANÍ, PACIENTI POTREBUJÚ KRV AJ POČAS PANDÉMIE

Ukážme, že všetci spoločne nový koronavírus  premôžeme!!!

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej novým koronavírusom COVID-19 zaznamenávame  značný pokles darcov krvi na našich pracoviskách, čo sa odráža na znížených zásobách krvných prípravkov. Aj napriek pandémii spôsobenej koronavírusom sú v nemocniciach na území Slovenskej republiky pacienti, ktorí akútne  potrebujú k svojej liečbe krv.  

Krv sa nedá vyrobiť žiadnym chemickým procesom, vieme ju získať len od Vás – od dobrovoľných darcov krvi.

Vyzývame preto ľudí, aby sa nebáli, prišli darovať krv a pomohli tak zachraňovať ľudské životy.

Ubezpečujeme darcov krvi, že na všetkých pracoviskách Národnej transfúznej služby SR sú zavedené sprísnené kritériá darovania krvi, hygienické a preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Z titulu ochrany zdravia darcov krvi, za účelom regulácie počtu darcov krvi prítomných v odberných centrách pri darovaní krvi, sme zaviedli aj objednávanie darcov krvi na presný čas. Týmto opatrením sa snažíme minimalizovať zvýšenú koncentráciu ľudí na našich pracoviskách.

Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7.00 hod do 14.00 hod s výnimkou utorka, kedy je možné prísť darovať krv od 7.00 hod do 17.00 hod.

Telefónne čísla slúžiace na objednanie sa na čas sú dostupné počas pracovných dní od 7:00 do 17:00 hod

Pred tým, ako sa rozhodnete prísť darovať krv, pozorne si prečítajte Usmernenie pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou akútnych ochorení dýchacích ciest a zápalov pľúc (COVID-19) spôsobených novým koronavírusom (2019 - nCoV)“ umiestnené v úvode našej webovej stránky pod touto výzvou. Nájdete tam ďalšie dôvody pre ktoré darca nemôže darovať krv a usmernenia prijaté k zabezpečeniu bezpečnosti darcov počas darovania krvi.

V prípade, že ste objednaný na darovanie krvi a nemôžete daný termín dodržať, prosíme informujte nás vopred na rovnakom telefónnom čísle na ktorom ste sa objednali.

Bratislava, 30.3. 2020

Priložené súbory
Galéria