Aktuality

Tlačová správa – Výzva na darovanie krvi

Za posledné týždne zaznamenala Národná transfúzna služba SR na svojich odberných pracoviskách pokles darcov krvi, čo sa prejavuje aj poklesom zásob krvných prípravkov. Táto situácia nastáva každoročne v letných mesiacoch v dôsledku dovolenkového obdobia, cestovania, vysokých denných teplôt. Podiel na zníženom počte darcov krvi má aj pretrvávajúce ochorenie COVID-19 a taktiež sú to dočasné výluky z darovania krvi v dôsledku cestovania do zahraničia.

V týchto dňoch je hlavne nedostatok krvnej skupiny A a všetkých Rh negatívnych krvných skupín. Vítaní sú na našich pracoviskách darcovia krvi s akoukoľvek krvnou skupinou, nakoľko nikdy nevieme, ktorú krvnú skupinu budú potrebovať nemocničné zariadenia k záchrane ľudských životov.

Vyzývame preto darcov krvi, aby neváhali a prišli darovať svoju vzácnu tekutinu – krv a pomohli tak doplniť zásoby krvných prípravkov, aby sme boli schopní v plnej miere zásobovať nemocničné zariadenia na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s dovolenkovým obdobím a zvýšeným cestovaním do zahraničia upozorňujeme na skutočnosť, že darovať krv po návrate z krajín Európskej únie je možné po 7 dňoch a po návrate z krajín mimo Európskej únie je po 28 dňoch.

Darovať krv je možné v pondelok až piatok počas odberových hodín, ktoré sú od 7:00 hod. do 14:00 hod. s výnimkou utorka, kedy je možné darovať krv od 7:00 hod. do 17:00 hod..

Všetky aktuálne informácie ohľadom darovania krvi sa nachádzajú na našej webovej stránke www.ntssr.sk .

 

Bratislava, 15. 08. 2022

 

Kontaktné údaje:
Mgr. Martina Frigová
projektový manažér
0915/915 117
martina.frigova@ntssr.sk

 

   

Priložené súbory