Aktuality

Informácia o ochrane osobných údajov darcov krvi a zložiek z krvi

05.11.2021

Vážení darcovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že Národná transfúzna služba SR pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov, vrátane informácií o zdravotnom stave, zodpovedne a prijala všetky patričné (zodpovedajúce) organizačné a technické opatrenia na ich ochranu. Ochranu Vašich údajov však vieme zabezpečiť a garantujeme ju len v prípade, ak dotazník darcu krvi vyplníte a odovzdáte spôsobom uvedeným na našej webovej stránke, t.j. priamo na našom pracovisku (resp. môžete si ho stiahnuť z našej webovej stránky, ručne vyplniť v predstihu a prísť s takto vyplneným dotazníkom na naše odberové pracovisko). Akékoľvek produkty s logom NTS SR (dokumenty, dotazníky alebo aplikácie), ktoré nie sú umiestnené na oficiálnej webovej stránke NTS SR, poskytnuté na našom pracovisku alebo ktoré nie sú súčasťou našej aplikácie „Elektronická karta darcu“ na mobilných telefónoch, nie sú produktami NTS SR a NTS SR nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť ich obsahu a za riziká spojené s ich využívaním.

 

Aktualizácia - 15.2.2022:

  • nový checklist, platný od 15.2.2022 (SK a EN verzia)

Priložené súbory