Aktuality

VÝZVA K DAROVANIU KRVI

Touto výzvou vyzývame darcov krvi, aby prišli darovať svoju vzácnu tekutinu – krv a pomohli nám tak doplniť zásoby krvných prípravkov, aby sme boli schopní v plnej miere zásobovať nemocničné zariadenia na území Slovenskej republiky krvnými prípravkami. Za posledné týždne sme zaznamenali pokles darcov krvi na našich pracoviskách a pokles zásob krvi. V  letných mesiacoch Vás milí darcovia krvi potrebujeme ešte viac, nakoľko stúpa počet dopravných nehôd a závažných úrazov.

Od dnešného dňa, tj. 27.7.2020 môžete prísť na naše odberové pracoviská NTS SR za účelom darovania krvi aj bez objednania sa na presný čas. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vás budú  naši zamestnanci usmerňovať tak, aby sme dodržali sociálny odstup.

Naďalej Vám ponechávame možnosť objednať sa aj na presný čas darovania krvi a v takomto prípade budete uprednostnení pred neobjednanými darcami.

Ubezpečujeme všetkých darcov, že na všetkých odberových pracoviskách NTS SR naďalej platí povinnosť dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia zavedené na zabránenie šírenia COVID-19, a to: vypisovanie Checklistu, meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty.

Krv môže prísť darovať osoba, ktorá nebola za posledných 14 dní v zahraničí alebo nebola v úzkom kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí.